ΚΑΛΑΘΙ
SHOP
BOX
BRANDS
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All Brands

Δημιουργία λογαριασμού

Τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τύχουν επεξεργασία τηρούμενων των επιταγών του 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Συλλέγονται κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες ενημέρωσης επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας , και εφόσον το επιθυμείτε για παρόμοιους εμπορικούς σκοπούς. Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού τα δεδομένα θα αποθηκευτούν από την Cherrybox IKE - Υπεύθυνος επεξεργασίας, για χρονικό διάστημα 2 ετών, και ενδέχεται να διαβιβαστούν από την Υπεύθυνο επεξεργασίας περαιτέρω σε αποδέκτες στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού (π.χ. διαφημιστικές εταιρίες). Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου info@cherrybox.gr.

Στο πλαίσιο της εμπορικής προώθησης και με σκοπό την προσαρμογή των υπηρεσιών και των προϊόντων στις ατομικές ανάγκες των καταναλωτών, χωρίς υπονόμευση της ελευθερίας επιλογής, η εταιρία μας προτίθεται να προβεί στη κατάρτιση προφίλ με βάση αποκλειστικά τα προσωπικά σας δεδομένα που εσείς ελεύθερα μας παραχωρείτε. Προκειμένου να τα διατηρήσουμε και να προβούμε στη κατάρτιση προφίλ, ζητείται με το παρόν η ρητή συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Σε περίπτωση άσκησης του παραπάνω δικαιώματος τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό και θα διαγραφούν. Για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@cherrybox.gr. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες (που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR), παρέχονται δωρεάν.